Powiadomienie o plikach cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które zbierają i przetwarzają Twoje dane w celu profilowania treści strony aby dopasować ją do Twoich potrzeb, a także w celach statystycznych oraz służących poprawie jakości naszych usług i zapewnienia bezpieczeństwa ich świadczenia: Więcej Rozumiem

CUF zwrot podatku
infolinia: 61 82 88 102

Rozliczenie podatku i pozyskanie zasiłków dla Polaków pracujących za granicą

Polityka prywatności

Polityka prywatności – wprowadzenie

Kładziemy duży nacisk na ochronę Twoich danych osobowych, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić obowiązujące wymogi.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO).

Co warto wiedzieć:

Administratorem Twoich danych osobowych jest CUF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 25/2-3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303597, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9721176202, Regon: 300803988, o kapitale zakładowy w wysokości 337 500,00 zł w całości opłaconym w całości.

Administrator wyznaczył Panią Mariolę Więckowską jako Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@cuf.com.pl lub pisząc na adres pocztowy administratora.

Twoje dane są gromadzone i przetwarzane jedynie na odpowiedniej podstawie prawnej, a ich zakres jest zależny od rodzaju świadczonej usługi.

Dane osobowe, z których korzystamy to przede wszystkim: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (opcjonalnie), adres IP, które otrzymujemy od Ciebie wskutek Twojej dobrowolnej zgody. W przypadku podjęcia dalszej współpracy dane te będą przetwarzane do przeprowadzenia procedury rozliczenia podatku za pracę za granicą, jednak o tym fakcie będziesz osobno poinformowany. Uzyskane informacje mogą być przekazywane pomiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne do realizacji usługi.

W firmie CUF sp. z o.o. zobowiązujemy się do:

 • ścisłego przestrzegania zasad RODO,
 • przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty da osoby, której dotyczą,
 • zbieranie danych dla oznaczonych w niniejszym dokumencie, konkretnych, wyraźnych, prawnie uzasadnionych i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami, merytorycznie poprawne, stosowne, ograniczone do tego co niezbędne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, odpowiednio zabezpieczone.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Administratora, za pośrednictwem dostępnej na stronie internetowej aplikacji gadu-gadu lub innych komunikatorów takich jak Messenger na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. budowaniu i rozwijaniu relacji z naszymi klientami oraz dążeniu do sprzedaży towarów i usług;
 • podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy np. przesłania na Twoją prośbę dopasowanej do Twoich potrzeb oferty usług Administratora lub wykonania bezpłatnej kalkulacji zwrotu podatku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem;
 • przesyłania Tobie treści marketingowych, w zależności od tego, który kanał komunikacji wybrałeś, do kontaktu telefonicznego lub do kontaktu mailowego, w celu prezentacji ofert i warunków handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. Twojej zgody udzielonej w zakresie otrzymywania treści marketingowych;
 • zawarcia i realizacji umowy w ramach współpracy partnerskiej (B2B) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia na Twoją prośbę działań przed jej zawarciem;
 • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO tj. w oparciu o Twoją świadomą zgodę;
 • organizacji i realizacji Akcji „Polecaj i zarabiaj” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji postanowień Regulaminu Akcji „Polecaj i zarabiaj”, w tym wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze wynikających z treści tego Regulaminu, ponad dane przetwarzane są w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • udzielenia dostępu do Panelu Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora zgodnie z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Administrator zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego lub poprzez wiadomość e-mail w przypadkach ściśle związanych z realizacją postanowień umowy łączącej Ciebie z Administratorem.

Dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres:

 • niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpił ostatni kontakt;
 • w związku z zawartą umową w celu jej realizacji i dochodzenia roszczeń do czasu przedstawienia roszczeń wynikających z zawartej umowy zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego, co tyczy się także posiadania dostępu do Panelu Klienta;
 • niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, wskazany w treści odrębnego oświadczenia o udzieleniu zgody, w każdym przypadku jednak nie dłużej niż do czasu jej odwołania – dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • po zakończeniu biegu umowy z zachowaniem terminów wymaganych przez przepisy prawa (np. prawa podatkowego) – dotyczy danych pozyskanych w ramach umów o współpracy;
 • niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu wybranego procesu rekrutacji lub do momentu wycofania zgody;
 • niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nakładanych na Administratora przez Regulamin Akcji „Polecaj i zarabiaj” oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. przez 5 lat liczone od końca roku, w którym dokonano rozliczenia za dokonane Polecenie.

Informujemy, że w przypadku braku przekazania Administratorowi kompletnej dokumentacji, niezbędnej do wykonania rozliczenia zgodnie z zawartą umową lub w przypadku braku zawarcia umowy na kolejny rok rozliczeniowy, przekazana przez Ciebie dokumentacja zostanie trwale usunięta po 12 miesiącach od momentu ostatniego kontaktu z Tobą.

Twoje dane będziemy ujawniać wyłącznie odbiorcom będącym naszymi zaufanymi partnerami takimi jak firmy dostarczające i obsługujące nasze systemy lub rozwiązania informatyczne, wspierające nas w obsłudze naszej strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz innym spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

Informujemy również, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Ponadto informujemy, że w ramach prowadzonego przez nas procesu przetwarzania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.


Informacje o odwiedzających, użytkownikach i klientach gromadzimy w następujący sposób:

 • Formularze rejestracyjne:

W momencie wyrażenia przez Ciebie chęci skorzystania z usług, jakie oferuje nasza firma, możesz zostać poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który umożliwi nam świadczenie usługi. Przysługuje Ci prawo do wglądu w podane przez siebie dane.

 • Numery IP:

Numery IP odwiedzających i użytkowników wykorzystujemy wyłącznie do celów administracyjnych, bezpieczeństwa i statystycznych.

 • Facebook, Messenger, Google+ oraz Gadu-Gadu:

Jeśli podasz nam jakieś dane kontaktowe/osobowe tymi kanałami – będą wykorzystywane wyłącznie w celu z Tobą ustalonym, czyli do przekazania ich do odpowiednich osób w naszej firmie, by mogły udzielić Ci dalszych informacji lub podjąć działania, o które poprosisz.

 • Adresy e-mail:

Wykorzystujemy adresy e-mail naszych klientów w celu wysyłania im komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Jeśli prowadzisz z nami korespondencję e-mailową, Twój korespondencyjny adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do kontaktu w sprawach, których korespondencja ta dotyczy. Nie udostępniamy e-mail podmiotom trzecim.

Zgłoszenia telefoniczne, wysłane pocztą oraz dokonane osobiście w naszych placówkach:

Jeśli podpisujesz z nami umowę o współpracy, umowę na rozliczenie podatku lub pozyskania zasiłku z zagranicy musisz mieć świadomość, że będziemy przetwarzać dane, które do nas przekażesz. Wszelkich czynności przetwarzania danych, dokonujemy z dbałością o ich bezpieczeństwo, dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione, a Twoje dane służą wyłącznie realizacji usługi, którą nam zleciłeś/aś.

Twoje prawa i możliwości zarządzania danymi:

Każdemu, kto przekazał nam swoje dane osobowe i/lub informacje kontaktowe lub jakiekolwiek inne dane, zapewniamy możliwość zrezygnowania z otrzymywania w przyszłości informacji handlowych pocztą elektroniczną, inicjowania przez nas rozmów telefonicznych i korzystania z innych metod komunikacji bezpośredniej, w celach marketingowych, przedstawiania ofert lub badania rynku.

Przypominamy, że masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorującego, gdy przetwarzanie danych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. Jeśli będziesz chciał/a wprowadzać zmiany dyspozycji co do przetwarzania danych lub odwołać zgody marketingowe (o ile były udzielone) lub poinformować nas o innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych - można to zrobić w dowolnym momencie, wysyłając informację na e-mail: it@cuf.com.pl lub skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem odo@cuf.com.pl.

W przypadku, gdyby z jakichś powodów złożona rezygnacja okazała się nieskuteczna, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, pocztą elektroniczną, ze wskazaniem zakresu komunikacji bezpośredniej, której stosowania w celach handlowych powinniśmy zaprzestać oraz danych osobowych i informacji kontaktowych, których dotyczą, a także ewentualnych innych istotnych okoliczności.

Dołożymy wszelkich starań, by uwzględniać zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. Przed dokonaniem odpowiednich zmian w naszych bazach danych, zastrzegamy sobie prawo weryfikacji, czy zgłoszenie faktycznie pochodzi od osoby, której dane są w nim wskazane, poprzez wysłanie wiadomości weryfikującej lub potwierdzenie telefoniczne.

Zachęcamy również Ciebie do dbałości o bezpieczeństwo danych do nas przekazywanych. Skany dokumentów zawierających wrażliwe dane, które wysyłasz do nas mailem, najlepiej zabezpiecz hasłem. Hasło przekazuj nam na infolinii lub w inny sposób ustalony indywidualnie z naszymi konsultantami. 

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików cookie oraz podobnych technologii (np. Local Storage) przede wszystkim w celach statystycznych oraz dostosowywania treści marketingowych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą je też stosować podmioty współpracujące z nami, tj. reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Pliki cookie nie zawierają informacji o danych kontaktowych użytkownika.

Gromadzone przez serwis pliki cookie można podzielić ze względu na cel wykorzystania na następujące typy:

 • niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO) (sesyjne lub przechowywane 1 dzień od zapisania);
 • statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (pliki sesyjne oraz przechowywane w zależności od rodzaju od 1 dnia do 2 lat);
 • marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowe – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) (w zależności od rodzaju są to pliki sesyjne lub przechowywane od 3 do 12 miesięcy).

Strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy zlecane przez CUF sp. z o.o. w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisu CUF sp. z o.o. Istnieje możliwość zrezygnowania z opcji wyświetlania reklam i zablokowania pliku cookie Google na stronie wyłączania opcji reklam Google: http://www.google.pl/privacy_ads.html. Każdy użytkownik ma opcję wyłączenia plików cookie w swojej przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia w przeglądaniu serwisów i korzystaniu z różnych funkcji wielu stron internetowych

CUF sp. z o.o. wykorzystuje statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookie, umieszczane po kliknięciu reklamy na komputerze użytkownika. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacy.html. Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby mimo wszystko wyłączyć pliki cookie lub kontrolować ich stosowanie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje jak wyłączyć pliki w konkretnej przeglądarce internetowej dostępne są na strona operatorów:

 • Internet Explorer,
 • Mozilla Firefox,
 • Google Chrome,
 • Opera,
 • Safari,
 • Microsoft Edge.
Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Odzyskaj podatek i zasiłek!
Otrzymasz komplet dokumentów na podany e-mail.

Firma CUF oferuje szybki i profesjonalny zwrot podatku z zagranicy. By go otrzymać, wystarczy wypełnić formularz z naszej strony. Wykonujemy rozliczenia podatku z: Anglii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemiec, Belgii i Austrii. Pozyskujemy zasiłki z Niemiec i Holandii. Zapraszamy!