Powiadomienie o plikach cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), które zbierają i przetwarzają Twoje dane w celu profilowania treści strony aby dopasować ją do Twoich potrzeb, a także w celach statystycznych oraz służących poprawie jakości naszych usług i zapewnienia bezpieczeństwa ich świadczenia: Więcej Rozumiem

CUF zwrot podatku
infolinia: 61 82 88 102

Rozliczenie podatku i pozyskanie zasiłków dla Polaków pracujących za granicą

Co wpływa na wysokość zwrotu podatku w Niemczech?

07-06-2019 r.

Rozliczenie w niemieckim urzędzie skarbowym często bywa dla podatnika korzystne. Jednak sytuacje podatników są różne i nie w każdej z nich można uzyskać zwrot podatku. Na ostateczny wynik rozliczenia wpływa kilkanaście czynników. Poniżej postaramy się opisać najważniejsze z nich. 

Wysokość dochodu uzyskanego na terenie Niemiec

Informacja o dochodzie znajduje się w pozycji numer 3 na karcie podatkowej Lohnsteuerbescheinigung. Jest to podstawowa zmienna brana pod uwagę przy wyliczaniu zwrotu podatku. Jeśli dochód z Niemiec nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, a dochód światowy nie przekroczył progu 4,5 tysiąca euro, podatnikowi przysługuje cały zapłacony podatek. Przypominamy, że kwota wolna od podatku w Niemczech za rok 2018 wynosi aż 9 tysięcy euro!

Wysokość kwoty odprowadzonego podatku w rozliczanym roku podatkowym

W Niemczech wyróżniamy trzy rodzaje podatku: zwykły Lohnsteuer, solidarnościowy Solidaritätzuschlag i kościelny Kirchensteuer. Widnieją one odpowiednio w pozycjach 4, 5 i 6  na karcie podatkowej Lohnsteuerbescheinigung i wszystkie mają wpływ na wysokość zwrotu podatku. Im wyższe są te kwoty, tym więcej podatku potencjalnie można odzyskać. Wysokość pobieranego podatku jest ściśle powiązana z posiadaną klasą podatkową. Przykładowo, podatnik, który posiada 3. klasę podatkową, płaci co miesiąc dużo mniej podatku niż np. osoba posiadająca 1. klasę podatkową, dlatego może on spodziewać się mniejszego zwrotu lub nawet niedopłaty podatku.

Wysokość dochodu uzyskanego na terenie innych krajów niż Niemcy w rozliczanym roku podatkowym czyli tzw. dochód światowy

Każdy dochód osiągany poza terenem Niemiec, ma wpływ na ostateczny wynik rozliczenia. Dochodem światowym jest dochód z tytułu umowy o pracę z Polski lub innego kraju, a także dochód z umowy zlecenia, emerytury, renty, działalności gospodarczej itp. O wszystkich dochodach w danym roku podatkowym klient musi poinformować niemiecką skarbówkę w swoim corocznym rozliczeniu. Warunkiem uzyskania wysokiego zwrotu podatku jest nieprzekroczenie wyznaczonego przez urząd progu dla dochodu światowego. Jeżeli dochód światowy wynosi więcej niż pozwala na to próg w danym roku podatkowym, podatnikowi grozi posiadanie ograniczonego obowiązku podatkowego, co oznacza, że rozliczenie może być niekorzystne. Gdy dochody światowe mieszczą się w progu dochodowym w danym roku podatkowym, rozliczenie podatkowe będzie dla podatnika korzystne i uzyska on zwrot podatku. Progi kształtują się następująco:

 

              Rok                

                   Kwota w rozliczeniu                          

      indywidualnym            

                       Kwota w rozliczeniu                       

wspólnym

2018

4.500 €

9000 €

2017

4.410 €

8820 €

2016

4.326 €

2652 €

2015

4.236 €

8472 €

 

Okres zatrudnienia na terenie Niemiec

Jeśli podatnik pracował krócej niż 183 dni w Niemczech i dodatkowo nie posiada meldunku w tym kraju, prawdopodobnie będzie miał ograniczony obowiązek podatkowy. Posiadanie ograniczonego obowiązku podatkowego sprawia, że rozliczenie może być mniej korzystne. Informację o okresie zatrudnienia znajdziemy na Lohnsteuerbescheinigung w pozycji nr 1. Jeśli czas pracy w Niemczech wyniósł ponad pół roku lub podatnik był tam zameldowany i nie uzyskiwał dochodu światowego lub nie przekroczył wspomnianego wyżej progu, będzie posiadał nieograniczony obowiązek podatkowy. Dzięki temu będzie miał prawo do ulg podatkowych i jego rozliczenie będzie korzystniejsze.

Niestandardowe pozycje na Lohnsteuerbescheinigung

Czynnikami wpływającymi na wysokość zwrotu podatku są także kwoty umieszczone w dodatkowych pozycjach na Lohnsteuerbescheinigung np. pozycja nr 15 (dodatek macierzyński lub dodatek za pracę w niepełnym wymiarze godzin lub odszkodowanie), pozycja nr 17 (dojazd do pracy na terenie Niemiec) czy pozycja nr 21 (prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego).  Na niemieckiej karcie podatkowej sporadycznie znajdują się także:

 • Steuerfreier Fahrtkosten (ulga za dojazdy do pracy),
 • Winterbauumlage (dotyczy ubezpieczenia dla pracowników budowlanych, którzy ze względu na złą pogodę nie mogli w danym czasie pracować),
 • Sterbeklasse (dotyczy ubezpieczenia w razie śmierci pracownika),
 • Betrag zur Zusatzversorgung (dotyczy dodatkowego ubezpieczenia rentowego),
 • Unfallversicherung (dotyczy ubezpieczenia wypadkowego),
 • Beitrag AN-Anteil zur Seemannskasse (dotyczy marynarzy).

Każda z tych pozycji oznacza co innego i ma wpływ na ostateczny wynik rozliczenia podatkowego. Często potrzebne są dodatkowe dokumenty, zaświadczenia, rachunki, które w przypadku niedopłaty podatku, mogą pomóc ją zmniejszyć. O tym, jakie dokumenty są potrzebne, informują specjaliści naszej firmy CUF podczas rozliczenia.

Nieopodatkowane zasiłki

W przypadku, gdy oprócz wynagrodzenia (dochodów z umowy o pracę w Niemczech) klient uzyskał dodatkowe nieopodatkowane zasiłki, to uznawane są one jako dochód i uwzględnia się je podczas obliczania stopy podatkowej. Mogą wpłynąć na przekroczenie progu dochodowego lub kwoty wolnej od podatku. Skutkiem tego może być zmniejszenie kwoty zwrotu.

Podatnicy mogą pobierać w Niemczech następujące nieopodatkowane zasiłki:

 • Arbeitslosengeld (zasiłek dla bezrobotnych),
 • Krankengeld (zasiłek chorobowy),
 • Mutterschaftsgeld/Elterngeld (zasiłek macierzyński),
 • Insolvenzgeld (zasiłek z tytułu upadłości firmy),
 • Verletztengeld (zasiłek z tytułu wypadku podczas pracy) itd.

Co ważne – wysokość zasiłku wpływa na obowiązek złożenia rocznego zeznania. Jeśli oprócz wynagrodzenia z umowy o pracę w Niemczech, roczna łączna suma wszystkich zasiłków z Niemiec z danego roku przekroczy 410 € na rok, oznacza to, że podatnik ma obowiązek się rozliczyć przed niemieckim fiskusem (pod warunkiem, że ma nieograniczony obowiązek podatkowy). W przypadku  otrzymania na terenie Niemiec tylko i wyłącznie zasiłków niepodatkowych, podatnik nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego.

Jeśli więc pobierałeś, któryś z wyżej wymienionych zasiłków, poinformuj nas o tym koniecznie, a także załącz dokumenty, które to potwierdzają.

Opodatkowane świadczenia

Wpływ na wysokość zwrotu podatku mają również inne opodatkowane wpływy: np. niemiecka emerytura tzw. Rente. Jeśli dotyczy Cię temat niemieckiej emerytury, przeczytaj artykuł, w którym szczegółowo opisywaliśmy tę kwestię.

Ulgi podatkowe

Najczęściej doliczanymi ulgami są ulga na podwójne domostwo i ulga na dojazdy do pracy na terenie Niemiec. Aby kwalifikować się do ulg podatkowych, trzeba zarobić w Niemczech przynajmniej 9 tysięcy euro i posiadać dokumenty potwierdzające ponoszenie dodatkowych kosztów życia, dojazdów, zamieszkania itp. W przypadku ulgi na podwójne domostwo trzeba wziąć pod uwagę dokładne adresy zamieszkania i pracy podatnika, dzięki czemu przeliczymy ilość pokonywanych kilometrów. Należy również posiadać umowę najmu mieszkania w Niemczech i w Polsce lub rachunki/potwierdzenia wpłat za mieszkanie. W przypadku ulgi na dojazdy potrzebne są rachunki i paragony ze stacji benzynowej, autostrady itp. O wszystkich wymaganych dokumentach informujemy naszych klientów podczas rozliczenia.

Oddelegowanie – pozycja nr 20 na Lohnsteuerbescheinigung

Jeśli pracownik był oddelegowany z niemieckiej placówki do innego miejsca na terenie kraju, to ma prawo do odliczenia kosztów z tytułu oddelegowania w rocznej deklaracji podatkowej. Do uwzględnienia tej diety potrzebny jest dokument potwierdzający oddelegowanie. Może nim być wykaz miejsc pracy wraz z okresami jej wykonywania lub dokument od pracodawcy z informacją, ile dni i godzin praca była wykonywana poza siedzibą firmy.

Czynników wpływających na wysokość zwrotu podatku jest wiele. Dlatego tak ważne jest, aby powierzyć swoje rozliczenie doświadczonej i profesjonalnej firmie, która wykorzysta wszystkie możliwości, w celu uzyskania jak najlepszego rozliczenia. Tylko to gwarantuje najszybszy i najwyższy zwrot nadpłaconego podatku. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

Tekst: A. Smukowska. Na podstawie opracowania: I.Jerzak

 

 

Wypełnij formularz

Wypełnij formularz

Odzyskaj podatek i zasiłek!
Otrzymasz komplet dokumentów na podany e-mail.

Firma CUF oferuje szybki i profesjonalny zwrot podatku z zagranicy. By go otrzymać, wystarczy wypełnić formularz z naszej strony. Wykonujemy rozliczenia podatku z: Anglii, Irlandii, Holandii, Niemiec, Belgii, Danii i Austrii. Pozyskujemy zasiłki z Belgii, Niemiec i Holandii. Zapraszamy!

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij