infolinia: 61 82 88 102

Pracowałeś za granicą? Odzyskaj swój podatek i zasiłek!

Wypełnij formularz obok!

  • Holandia
  • Niemcy
  • Belgia
  • Norwegia
  • Wielka Brytania
  • Irlandia
  • USA
  • Dania
  • Szwecja
  • Austria

Z tych krajów pomożemy Ci sprawnie odzyskać Twoje pieniądze!

Wypełnij formularz Odzyskaj podatek i zasiłek!

Obliczymy, ile zwrotu otrzymasz z większości krajów! Zrobimy to bezpłatnie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szelągowskiej 25/2-3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000303597, NIP: 9721176202, Regon: 300803988, o kapitale zakładowym w wysokości 337 500,00 zł, opłaconym w całości, jako administratora danych, moich danych osobowych w celu przygotowania dla mnie ofert indywidualnych dotyczących odzyskiwania i realizacji zwrotu podatku oraz zasiłku i prowadzenia negocjacji odnośnie treści takich ofert, a w związku z tym także na przesłanie mi drogą elektroniczną informacji handlowych na temat usług CUF sp. z o.o. i innych spółek uczestniczących w świadczeniu usług z tego zakresu. Zgoda obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przekazywanie ich w/w podmiotom oraz ich przetwarzanie w przyszłości. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest CUF sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie mojej zgody, w siedzibie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.